Ainutlaatuinen kilpailuetu tavoitteena

Relewant-palvelut muodostavat polkuja, joilla voi edetä omaan tahtiin, pienin tai suurin askelin. Koska polut ovat yksilöllisiä, ei ohikulkijoita liiemmälti ole. Jo kulkeminen itsessään palkitsee. Samalla päämäärä kannattaa pitää kirkkaana mielessä. Kilpailuetu oppimisesta tulee ainoastaan määrätietoisen työn tuloksena.  Oikoteitä ei ole. 

Työyhteisön oppiminen - Relewant -palvelut

Oppiminen synnyttää kestävän kilpailuedun erilaisten tekijöiden ainutlaatuisena kokonaisuutena. Menestys ei synny menestystä tekemällä, vaan keskittymällä sen mahdollistaviin tekijöihin. Oppimisen seurauksia ovat esimerkiksi syvällinen asiakasymmärrys, haluttavat tuotteet ja palvelut, ketteryys, työn merkityksellisyys ja motivaatio, älykkäät ja aikaansaavat toimintatavat, kasvun asenne ja elinvoima, eettisyys ja kestävyys, pelottomuus sekä riskien ja epävarmuuden tiedostaminen. Lopulta kaikki näkyy toiminnan kestävänä kehittymisenä, olivatpa liiketoiminnan tavoitteet mitä tahansa.

Työelämän oppimispalvelut joustavasti ja yksilöllisesti

Relewant-palvelut ovat joustavia ja skaalautuvat yksittäisestä työntekijästä suureen organisaatioon. Ne rakentavat vaihe vaiheelta oppimisen johtamisen ja strategisen oppimisen käytäntöjä. Niiden avulla varmistat järkevät ja tuottavat oppimisinvestoinnit. Aikaa ja rahaa säästyy, kun oppimisen fokus on selkeä. Aikaansaavuus, ihmisten motivaatio ja työhyvinvointi paranevat.

Palvelut ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia. Ne vahvistavat erityisesti ajattelun ja oppimisen taitoja, työelämätaitoja ja systeemistä ajattelua.

Relewant-palvelut

Palveluiden perusoletuksia ovat: (1) jatkuva ja monimuotoinen oppiminen tuottaa tulosta, (2) oppiminen on osa koko työyhteisön hyvää arkea, (3) oppiminen ja strategia ovat erottamattomat. 

Relewant-kirjat – johdattelevat strategisen oppimisen perusteisiin

Relewant-koulutus – avoimet webinaarit ja lähikoulutus

My Relewant – tehdään henkilökohtainen oppimisstrategia oppimisvalmentajan avustuksella

Räätälöity koulutus – virittäydytään koko työyhteisön voimin Relewant-teemoihin

Relewant työpajat – toteutetaan We Relewant -ohjelmasta yksi moduuli

Relewant lukupiiri – keskustellaan strategisesta oppimisesta oman tiimin kesken

CLO-koulutusohjelma – pätevöityminen Oppimisen johtajaksi (Chief Learning Officer)

We Relewant – organisaatiolle räätälöity Relewant-toteutuksen kuuden askeleen (moduuli) toteutusohjelma

Relewant asiantuntijapalvelu – ylläpito- ja kehittämistuki sekä sparraus

Oppimisvalmentajamme kertovat mielellään lisää. Ota yhteyttä!