Oppimisen johtaja (Chief Learning Officer)

Oppimisen johtaja (CLO) on yrityksen uusi avainhenkilö ja johtoryhmän jäsen.

Hän johtaa työtä, jolla oppimisesta tehdään organisaation kestävä erottautumis- ja vahvuustekijä. Vahvan oppimiskulttuurin myötä oppimisesta tulee luonteva osa arkea ja kaiken uuden luomista.

Oppimisen johtaja on laaja-alainen tulevaisuuden rakentaja ja samalla jalat tukevasti maassa. Hänen osaamis- ja motivaatioprofiilissaan korostuvat seuraavat asiat:

 • Liiketoiminta: kokonaisuuksien hahmotus, systeeminen osaaminen, johtamiskokemus
 • Kehittäminen: strategian ja toimintojen kehittämisosaaminen, menetelmät ja työkalut
 • Oppiminen: kokonaisvaltaisen oppimisen ymmärrys, oppimiskulttuurin rakentaminen
 • Itsensä johtaminen: tilanneäly, sosiaalinen taitavuus, vuorovaikutustaidot

Oppimisen johtaja kannattaa nimetä, mikäli oppimisen strateginen potentiaali kiinnostaa.

Miten minusta tulee Oppimisen johtaja?

Oppimisen johtajaksi on eri teitä, mutta pelkkää tehtävän nimen vaihtoa emme suosittele.

Toteutetaan Relewant-ohjelma yhdessä

Oppimisen johtajaksi voi valmistautua johtamalla tuellamme oman organisaation Relewant-ohjelmaa. Työtä tukevan henkilökohtaisen sparrauksen ja tarvittavan osaamispohjan laajentamisen jälkeen voi hyvillä mielin ruveta käyttämään uutta tehtävänimikettä.

Johdon koulutusohjelma

Oppimisen johtaja (CLO) -koulutusohjelma antaa monipuoliset käytännön valmiudet ja työkalut johtaa ja kehittää organisaationsa oppimista. Ohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutuspäiviä on kuusi (lähiopetus tai live webinaarit). Lisäksi luetaan ja referoidaan kuusi kirjaa eri aihealueilta. Projektityö liittyy Relewant-toteutukseen tai muuhun kehittämisprojektiin. Tutkinnon edellytyksenä on lisäksi tutkintokoe, joka todentaa erityisesti kokonaisuuksien ymmärrystä. Kysy lisää juha.koskinen(at)ajantieto.fi

Oppimisen johtaminen -testi

Oppimisen johtamisen tasoa voi arvioida vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Toiminnallamme on selkeä suunta, johon henkilöstö on sitoutunut
 • Ajattelu ja tekeminen on kaikkien yhteinen asia
 • Arvostamme erilaisuutta ja dialogia
 • Kaikki ymmärtävät työnsä merkityksen osana kokonaisuutta
 • Uudistumme jatkuvasti, jotta teemme työmme paremmin
 • Oppiminen on kaikkia koskevaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista
 • Ymmärrämme, mitä ja miten kannattaa oppia
 • Ammatti- ja työelämätaitojen lisäksi haluamme kasvaa myös ihmisinä
 • Opimme yksilö-, yhteisö ja verkostotasolla
 • Oppiminen on keskeinen toimintakulttuurimme osa

Kyllä vastausten määrä on suoraan kouluarvosana. Kuinka paljon teillä on matkaa kiitettävään? Missä vaiheessa olemme oppimisen johtamisessa?