Relewant-kirjat

Relewant-kirjojen yhteinen teema on strateginen oppiminen. Kirjoja on nyt kaksi eli Relewant – Onnistutaan oppimalla ja Oppimisen johtaja (CLO). Kolmas kirja – Strateginen oppiminen – ilmestyy vuoden 2021 lopulla. Kirjat ovat kompakteja ja helppolukuisia. Ne antavat käytännön eväitä kestävän ja omintakeisen kilpailuedun löytämiselle. Ne kertovat uuden ajan strategisesta johtamisesta ja muutosjohtamisesta.


UUTTA!

Oppimisen johtaja (CLO)

Oppimisen johtaja (CLO), 204 s.
Oppimisen johtaja (CLO), 204 sivua. Hinta 45 € (sis. alv 10%, 4,09 €)

CLO = Chief Learning Officer

”Kirja imaisi minut mukaansa, kokeile miten sinun käy. Suosittelen kaikille jatkuvasta oppimisesta ja johtajuudesta kiinnostuneille.” Anne Korhonen, Tampere University, Head of Working Life Relations and Continuous Learning.

”Tarjolla uusi rooli johtoryhmään. Selkeä teos. Korostaa systeemien hallintaa ja jatkuvaa oppimista. Suosittelen.” Pihla Allos, Senior Advisor at Yle.

Ratkaiseva osa oppimisesta tapahtuu työuramme aikana. Työyhteisöjen oppimiskyky jakaa ne lopulta selviytyjiin ja häviäjiin. Niinpä oppiminen ansaitsee paikan johtamisen ja koko työyhteisön toiminnan ytimessä. Itsestään tämä ei tapahdu, ja tarvitaan laadukasta oppimisen johtamista.

Oppimisen johtajan perustehtävä on rakentaa oppimisesta organisaatiolleen kestävä erottautumis- ja vahvuustekijä. Hän on toimitusjohtajan lähimpiä luottohenkilöitä ja ymmärtää organisaation toimintaa laajasti.

Oppimisen johtajan tehtävä on useimmissa organisaatioissa ajatuksenakin uusi. Oppimisen johtaja (CLO) on ensimmäinen aihetta käsittelevä kirja. Sen teemoja ovat oppimisen johtajan tarpeellisuus, tehtävä, työn organisoituminen, urapolut ja tarpeelliset osaamisalueet. Oppimisen johtajien lisäksi kirja on hyödyllinen kaikille johtamisen uudistamisesta ja työelämän strategisesta oppimisesta kiinnostuneille.

Kirja vastaa kysymyksiin

 • Kuka ja mikä on oppimisen johtaja?
 • Miksi hän on tärkeä?
 • Mitä hän tekee?
 • Mitä hänen kannattaa osata?

Kirjan avainkäsitteitä:

 • Oppimisen johtaja (Chief Learning Officer, CLO)
 • Strateginen oppimisen johtaminen
 • Kilpailuetu
 • Oppimiskulttuuri
 • Systeeminen osaaminen

Relewant – Onnistutaan oppimalla

Relewant - Onnistutaan oppimalla (104 s.)
Relewant – Onnistutaan oppimalla, 104 sivua. Hinta 30 € (sis. alv 10%, 2,73 €)

Alkuvuodesta 2020 ilmestynyt kirja vastaa kysymyksiin:

 • Miten yrityksen menestystä rakennetaan 2020-luvulla
 • Miksi oppiminen on tulevaisuuden tärkein menestystekijä?
 • Miten oppiminen uudistaa muutosjohtamisen paradigman?
 • Mitä on työelämän jatkuva ja monipuolinen oppiminen?

Kirja perehdyttää lukijan oppimisen merkitykseen työelämässä, kokonaisvaltaiseen oppimiskäsitykseen ja Relewant-toteutuksen ydinkohtiin. Se antaa valmiudet toimia oman organisaation Relewant-tiimin jäsenenä sekä perusteita oppimisvalmentajana sekä Oppimisen johtajana (CLO) toimimiseen.

Tulossa: Strateginen oppiminen

Ilmestyy joulukuussa 2021, tilaa ennakkoon info@ajantieto.fi. Hinta 59 € (sis. alv 10%, 5,36 €)

Strategien oppiminen on menestymisen kannalta relevanttia oppimista, omintakeisen ja kestävän kilpailuedun rakentamista. Se on uuden ajan strategista johtamista.
Maailman muuttuessa ja inhimillisen pääoman tullessa tärkeimmäksi pääoman lajiksi on koko työyhteisön jatkuva kyky oppia sen paras tulevaisuuden turva.
Strateginen oppiminen on sekä henkilökohtaista että koko työyhteisöä koskevaa, se on henkilöstöä laadukkaan vuorovaikutuksen avulla osallistavaa, se hyödyntää laaja-alaista ja monipuolista oppimista työarjessa, se synnyttää vahvaa ja positiivista oppimiskulttuuria, joka auttaa koko työyhteisöä selviytymään ja kukoistamaan alati muuttuvassa maailmassa.
Strateginen oppiminen on kolmas Juha Koskisen aihepiiriin kuuluva teos Relewant – Onnistutaan oppimalla ja Oppimisen johtaja (CLO) – kirjojen ohella. Kirja syventää strategisen oppimisen käsitettä ja perustelee sen, miksi se korvaa perinteisen strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen.
Kirja antaa lukijalle hyödyllisiä työkaluja ja kuvaa etenemispolkuja kokonaisvaltaiseen strategisen oppimisen toimintamalliin.