Strateginen johtaminen -> Strateginen oppiminen

Relewant on strategisen oppimisen palvelukokonaisuus, joka ravistelee irti totutusta. Oppimisen lisäksi strategia, strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen menevät uusiksi. Paradigmat ryskyvät. Muutoksen vanhasta uuteen tunnistat tällä sivustolla nuolesta -> Relewant on kestävän kilpailuedun löytämisen avain kompleksisessa maailmassa. Se edellyttää herkkyyttä, osallistumista, erilaisia näkökulmia, uudistumishalua ja -kykyä. Relewantin avulla rakennettava kilpailuetu on koko työyhteisön jatkuva ja omintakeinen kyky oppia uutta. Mikä tahansa oppiminen kuitenkaan ei auta. Sen on oltava toiminnan kannalta relevanttia, samalla laaja alaista ja monimuotoista, innostavaa ja haluttavaa. Oppimiseen perustuva kilpailuetu on kestävää sorttia eikä sitä pysty kopioimaan.

Strateginen oppiminen

Relewant aloittaa työelämän oppimisen uuden ajan.  Se tekee oppimisesta strategista eli keinon menestyä haasteiden keskellä muita paremmin. Strateginen oppiminen on kestävän kilpailuedun  hakemista ja löytämistä. Se synnyttää uutta.

Johdon keskenään laatima strategia, muutosjohtaminen ja osaamisen johtaminen rupeavat olemaan kaikuja menneisyydestä: Johdon strategiat onnistuvat harvoin, koska ne eivät ”jalkaudu”. Uuden paradigman mukaan oppiminen tuottaa muutoksen. Staattinen ja ylläpitävä osaamisen johtaminen korvautuu sitä laajemmalla ja dynaamisemmalla oppimisen johtamisella.

Näin Relewant muuttaa vanhoja toimintatapoja:

 • Strategia annettuna -> strategia on yhteinen oppimisprosessi

 • Muutosjohtaminen -> oppimisen johtaminen

 • Osaamisen johtaminen -> oppimisen johtaminen

 • Oppiminen tukee muutosta -> oppiminen tuottaa muutoksen

 • Henkilöstön kehittäjä HRD -> oppimisen johtaja (Chief Learning Officer, CLO)

PS 1. Relewant -palvelun avulla lakisääteinenkin koulutussuunnitelmakin syntyy luonnostaan.

PS 2. Relewant auttaa tekemään onnistuneita rekrytointeja ja tuo laatua kehityskeskusteluihin.

Oppiminen liiketoiminnan ja johtamisen ytimeen

Relewant perusta

Oppiminen nähdään uutta luovana, strategisena asiana.

Relewant kysymykset

Mitä pitää oppia? Miten kannattaa oppia? Miten strateginen oppiminen toteutetaan käytännössä?

Relewant päämäärät

Oppiminen on kestävä kilpailuetu. Ihmisten täysi potentiaali ja motivaatio tuottavat yhteistä hyvää. Vahva oppimiskulttuuri kannattelee vaikeinakin aikoina.

Oppimiskulttuuri

Työyhteisön oppimiskulttuuri tarkoittaa kaikkia sille luonteenomaisia ja muista toivottavasti erottuvia oppimiseen liittyviä arvoja, asenteita, tavoitteita ja käytäntöjä. Vahva oppimiskulttuuri edellyttää oppimisen arvostamista. Oppimiskulttuurin nykytilaa voi arvioida vastaamalla seuraaviin kymmeneen kysymykseen:

 • Jatkuva oppiminen on luonteva osa arkeamme
 • Kaikki ymmärtävät työnsä merkityksen asiakkailleen  ja osana kokonaisuutta
 • Oppiminen on meille ilon ja energian lähde, keskeinen osa työhyvinvointia
 • Oppiminen on kaikkia koskevaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista
 • Ymmärrämme, mitä ja miten kannattaa oppia
 • Kannustamme aktiivisuuteen ja opimme virheistämme
 • Vuorovaikutuksemme perustuu dialogiin eli arvostavaan, tasavertaiseen ja
  ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen
 • Erilaisuus on aidosti voimavaramme
 • Opimme yksilö-, yhteisö- ja verkostotasolla
 • Oppiminen on organisaatiomme johdon tärkeimpiä prioriteetteja

Kyllä vastausten määrä on suoraan kouluarvosana. Kuinka paljon teillä on matkaa kiitettävään?
Haluatteko nostaa oppimisen koko työyhteisön ja johtamisen kärkiteemaksi?